Announcements

Stay updated with the latest happenings.

Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan 2021

Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan 2021

PROLINTAS sedang menjalankan kaji selidik secara online untuk memahami dan menilai pengalaman pengguna di empat lebuh raya kami. Hasil kaji selidik ini akan digunakan untuk menganalisis perkhidmatan yang sediakan serta bakal membantu menambah baik servis kami untuk anda.

Soal selidik ini hanya memerlukan 5 minit untuk diselesaikan dan input anda amatlah berharga. Sila klik pautan di bawah untuk memberikan maklumbalas anda.

https://www.surveymonkey.com/r/kajiselidikprolintas2020

Terima kasih.
Bahagian Komunikasi Korporat
Kumpulan Syarikat PROLINTAS Lihat Sedikit