Events

Recent corporate milestones and momentous occasions.

KEMPEN DERMA DARAH PROLINTAS 2023

KEMPEN DERMA DARAH PROLINTAS 2023

Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang hadir dan turut serta dalam Kempen Derma Darah PROLINTAS 2023 yang dijalankan di Pejabat Operasi, Plaza Tol Sungai Balak, Lebuhraya Kajang SILK pada 14 Disember 2023.

Semoga dengan sumbangan darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan.