Public Service Announcements

Stay updated with the latest happenings.

NOMBOR TALIAN HOTLINE DAN EMEL ADUAN BAGI KESEMUA LEBUH RAYA KENDALIAN PROLINTAS DISERAGAMKAN

NOMBOR TALIAN HOTLINE DAN EMEL ADUAN BAGI KESEMUA LEBUH RAYA KENDALIAN PROLINTAS DISERAGAMKAN

#NOTISMAKLUMAN

Mulai 1 April 2023, nombor talian hotline dan emel aduan bagi kesemua lebuh raya kendalian PROLINTAS diseragamkan.

Sila hubungi talian hotline atau emel di atas jika perlukan bantuan atau ingin menyalurkan maklum balas.

#PROLINTASHighways #AKLEH #GCE #LKSA #SILK #SUKE #DASH #PROLINTASHotline