CSR

PROLINTAS MENYUMBANG DALAM PROGRAM PERHATIAN TERHADAP PENDIDIKAN GENERASI MUDA

PROLINTAS MENYUMBANG DALAM PROGRAM PERHATIAN TERHADAP PENDIDIKAN GENERASI MUDA

PROLINTAS memberi perhatian terhadap pendidikan generasi muda dan sentiasa menyokong usaha ke arah memartabatkan pembelajaran berkualiti untuk semua.

Melalui Program INTEC Shared Future, PROLINTAS menjadi antara penyumbang dana dalam program inisiatif INTEC Education College yang memberi peluang kepada pelajar kurang berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran dengan biasiswa pengajian, tajaan komputer riba dan elaun sara hidup.

#PROLINTASCares #PROLINTASKomuniti #PROLINTASCSR #INTEC