Announcements

Stay updated with the latest happenings.

KAJI SELIDIK TAHAP KEPUASAN PENGGUNA LEBUH RAYA PROLINTAS 2023

KAJI SELIDIK TAHAP KEPUASAN PENGGUNA LEBUH RAYA PROLINTAS 2023

PROLINTAS sedang menjalankan kaji selidik untuk memahami dan menilai pengalaman pengguna di enam buah lebuh raya kami.

Hasil kaji selidik ini akan digunakan untuk menganalisis perkhidmatan yang disediakan serta bakal membantu menambah baik servis perkhidmatan lebuh raya kami untuk anda.

Tinjauan kaji selidik ini hanya memerlukan masa 5 minit untuk diselesaikan dan maklum balas anda amatlah berharga.

Sila klik pautan di bawah untuk memberikan maklum balas anda.

https://tinjauanpelanggan.survey.fm/prolintas

Terima kasih.

Divisyen Komunikasi Korporat
Projek Lintasan Kota Holdings Sdn Bhd